สพป.สระบุรี เขต ๒ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ผอ.มานพ ษมาวิมล ผอ.สพป.ลพบุรี เขต ๑ ประธาน CLUSTER ๑

วันพฤหัสบดีที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๐.๐๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผูุ้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ และผู้บริหาร CLUSTER ๑ พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต ๑ ประธาน CLUSTER ๑ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒ เจ้าภาพกำหนดพระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ วัดป่าธรรมโสภณ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี และขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัว “ษมาวิมล” มา ณ ที่นี้  >>สุกัญญา หมั่นจิตร์  นักประชาสัมพันธ์ ถ่ายภาพ/รายงาน