สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมเกลี่ยพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมเกลี่ยพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

>> วันศุกร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ เป็นประธานเปิดการประชุมเกลี่ยพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวครูขาดแคลนขั้นวิกฤต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้เกี่ยวข้องเข้าประชุม ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.สระบุรี เขต ๒ อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งการประชุม
ดังกล่าว มีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกัน จำนวน ๘๑ คน

>>น.ส.สุกัญญา หมั่นจิตร์   นักประชาสัมพันธ์  ถ่ายภาพ/รายงาน