สพป.พิษณุโลก เขต 3 ต้อนรับนายอำเภอวัดโบสถ์

ว่าที่ร้อยตรีศราวุธ จันทวงศ์ นายอำเภอวัดโบสถ์ และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดอำเภอวัดโบสถ์ เยี่ยมชมนิทรรศการของเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 1 2 และ 3 ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์  โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3   ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู นักเรียน และบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับ