สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับท่านสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา อดีตเลขาธิการ ก.ค.

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท  รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียน  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการสถานศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับท่านสมยศ มีเทศน์ ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา อดีตเลขาธิการ ก.ค. ประธานคณะกรรมการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ และคณะกรรมการประเมิน พร้อมร่วมให้กำลังใจ นายอรรณพ  บัวพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีวิชัย รับการประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะเชี่ยวชาญ (ผอ.สถานศึกษาเชี่ยวชาญ)