สพป.พิษณุโลก เขต 3 MOU ภาคีเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข

พันตำรวจเอกวัฒนากร อู่นาท ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอวัดโบสถ์ และแพทย์หญิงพิมพ์พรรณ ปิ่นโพธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพยาบาลวัดโบสถ์ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสร้างภาคีเครือข่ายความร่วมมือในการขับเคลื่อนสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข หน่วยงานระดับประถมศึกษา กับนางณัฐธยาน์ ชมพภูน้อย ผอ.โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม นายกิจ พานทอง ผอ.โรงเรียนวัดหินลาด นางสาวสุกัญญา คอนสาร ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยเจียง และนางนุชนาถ ชัยพันธ์  ผอ.โรงเรียนบ้านน้ำโจน  ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์  จ.พิษณุโลก