สพป.ปัตตานี เขต 3 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบปะยามเช้าหัวหน้าส่วนฯ อ.สายบุรี

5 พ.ย. 2562 เวลา 07.00 น. ที่อาคารเอนกประสงค์ สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่ อ.สายบุรี ร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้าหัวหน้าส่วนราชการฯ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี โดยในครั้งนี้ สพป.ปัตตานี เขต 3 สถานศึกษาในสังกัดทั้ง 4 ศูนย์เครือข่ายฯ พัฒนาชุมชน อ.สายบุรี สรรพากร อ.สายบุรี และสำนักงานที่ดิน จ.ปัตตานี สาขาสายบุรี เป็นเจ้าภาพร่วมจัดกิจกรรมครั้งนี้ หัวหน้าส่วนราชการฯ ในพื้นที่ได้พบปะพูดคุยและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หลังจากนั้น เวลา 09.00 น. นายสุเทพ แก้วประดิษฐ์ นายอำเภอสายบุรี ประธานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ครั้งที่ 11/2562 มีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษาทุกสังกัดในพื้นที่ อ.สายบุรี ร่วมประชุมหารือ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

ภาพ/ข่าว     มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน       ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th