สพม.28 ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 นางรัตติกร ทองเนตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน ณ วัดโยธานิมิต (โบสถ์) ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด