สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562

วันที่ 7 พ.ย. 2562 ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2562 เพื่อรับนโยบายในการขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ โรงเรียนตราษตระการคุณ สพม.เขต 17 (จังหวัดตราด) โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธาน