รมว.ศธ. ลงพื้นที่ติดตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รก.เลขาธิการ กพฐ.) และผู้บริหารของกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ด้านการพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมประชุมหารือข้อราชการกับผู้บริหารส่วนกลางและพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี สุพรรณบุรี) ณ โรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะ อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมคณะ ได้ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด สพฐ. ในส่วนของนโยบายควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงการขับเคลื่อนโครงการด้านการศึกษาต่างๆ อาทิ โครงการโรงเรียนดีประจำตำบล โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณธรรม โรงเรียนสุจริต สถานศึกษาพอเพียง พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการ การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV, การเรียนการสอน Coding, และพื้นที่นวัตกรรมของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นต้น

พร้อมกันนี้ รมว.ศธ. ได้กล่าวในที่ประชุมว่า นายกรัฐมนตรีได้มอบนโยบายไว้ชัดเจนว่า การปฏิรูปการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการขับเคลื่อนประเทศ ซึ่งจะเห็นได้ว่ารัฐบาลมีนโยบายในการสนับสนุนการลงทุนเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ เป็นนโยบายที่จะทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่มีความสามารถในการแข่งขัน เป็นผู้นำในอาเซียน และเป็นหนึ่งในประเทศชั้นนำของโลก ซึ่งประเทศไทยของเรามีศักยภาพเพียงพอ เราจึงต้องทำให้ประเทศมีความแข็งแรง พร้อมแข่งขันในตลาดโลก

“ตนเชื่อมั่นว่าประเทศไทยมีศักยภาพและมีความพร้อมที่จะเชิญให้คนมาลงทุนในประเทศไทย แต่ในปัจจุบัน การศึกษาของไทยยังไม่สามารถตอบรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจได้เท่าที่ควร ซึ่งผู้บริหารการศึกษาต้องนำนโยบายส่วนนี้ไปสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม เพราะเด็กของเราไม่ได้เก่งน้อยกว่าเด็กประเทศอื่นๆ แต่สิ่งที่ยังขาดคือความพร้อมในทุกภาคส่วนที่จะสนับสนุนเด็กให้ได้สิ่งที่เขาควรได้รับ ดังนั้นเราต้องนำส่วนนี้มาเป็นองค์ประกอบหลักในการขับเคลื่อนนโยบาย เพื่อการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน” รมว.ศธ. กล่าว

จากนั้นภายหลังการประชุม นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. พร้อมด้วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เลขาธิการ ก.ค.ศ. ฯลฯ ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักเรียน และตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดกร่างทองราษฎร์บูรณะอีกด้วย

อัฉรา ภาพ /ข่าว