“รองฯ กพฐ. อัมพร ติดตาม คุณหญิงกัลยา ลงพื้นที่ราชบุรี เตรียมพร้อม ครม. สัญจร”

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2562 ในพื้นที่ กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (กาญจนบุรี ราชบุรี และสุพรรณบุรี) โดยมี นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเดินทางลงพื้นที่ ณ จังหวัดราชบุรี

โดยในช่วงเช้า รมช.ศธ. เดินทางเข้าเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรี อ.โพธาราม จ.ราชบุรี พร้อมเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน และนิทรรศการของนักศึกษา
.สำหรับช่วงบ่ายได้เดินทางเข้าสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ณ ค่ายโคกกระต่าย ต่อด้วยเดินทางเข้าเยี่ยมชมฟาร์มโคนมเกษตรกรดีเด่นของนายสุรศักดิ์ แซ่ลี้ ณ ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

ภาพ : ชุติมา ข่าว : ฐิติมา