สพป.สร.1 สอบคัดเลือก โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศคึษา 2562

           วันที่ 9 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 (รอบที่ 1 ) ณ สนามสอบโรงเรียนหนองโตง”สุรวิทยาคม” ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ โดย นายสุทัศน์ เดชมา รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานฯ