สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๘ – ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สพป.อุดรธานี เขต ๔ จัดประชุมคณะกรรมการการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ หอประชุมเมตตาธรรม ซึ่งเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถของตนเองอย่างสร้างสรรค์ ได้รับการพัฒนาทักษะด้านวิชาการ วิชาชีพ ดนตรี นาฎศิลป์ไทย ศิลปะ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยนายประสิทธิ์ ไชยวงษ์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการฯ ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต ๔ ได้กำหนดจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ในวันที่ ๑๔ – ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนชุมชนบ้านแวง, โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์, โรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภูมิ, โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต ๔