สพป.นครปฐม เขต 1 ติดตามรับชมรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 44/2562

 

 

วันที่ 13  พ.ย. 2562 เวลา 07.30 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 44/2562 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา หลังรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.นครปฐม เขต 1 ดำเนินการรับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เป็นประจำทุกวันพุธ เพื่อติดตามข้อราชการ นโยบาย ข้อสั่งการ จาก สพฐ.มาปฏิบัติงานในสอดคล้องกับภารกิจงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายต่อไป สามารถชมการถ่ายทอดสดย้อนหลังได้ที่ www.youtube.com ค้นหา obectv หรือ https://www.obectv.tv