สพป.พิษณุโลก เขต 3 เยี่ยมสนามแข่งขัน

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์  โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์ (บำรุงวุฒิวิทยา)  โรงเรียนอนุบาลเทศบาลวัดโบสถ์  โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ และโรงเรียนวัดเหล่าขวัญ อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก