สพป.สร.1 ร่วมงานแถลงข่าว”งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. จังหวัดศรีสะเกษ เจ้าภาพงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จัดแถลงข่าว ณ ห้องศรีลำดวนแกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ การนี้ นายวันชัย คำพาวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมงานแถลงข่าว ในครั้งนี้ สำหรับกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 มีเจ้าภาพหลักสี่ภูมิภาค คือ ภาค กลางและภาคตะวันออก จังหวัดสมุทรปราการเป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 7 – 9 ธันวาคม 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดศรีสะเกษเป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ภาคเหนือ จังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 21 – 23 ธันวาคม 2562 และภาคใต้จังหวัดนครศรีธรรมรารชเป็นเจ้าภาพ แข่งขันระหว่างวันที่ 6 – 8 มกราคม 2563 ในปีนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้แนวทางการจัดงาน ให้จัดแบบประหยัด เรียบง่าย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งตรงกับคำขวัญของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 ว่า “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” เป็นการมุ่งเน้นในการส่งเสริมและพัฒนาที่เด็ก ต่อยอดสู่สากล