สพป.พิษณุโลก เขต 3 สร้างขวัญและกำลังใจ

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 เยี่ยมสนามการแข่งขันทักษะความสามารถทางวิชาการ ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ  โรงเรียนวัดโบสถ์ โรงเรียนวัดเสนาสน์ โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก