รมว.ศธ. ตรวจเยี่ยมความสำเร็จห้องเรียนภาษาจีน พร้อมขยายผลในรายวิชาอื่น

วันที่ 8 พ.ย. 2561 นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ตรวจเยี่ยมห้องเรียนภาษาจีน โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค โดย รมว.ศธ. กล่าวว่า ปัจจุบันได้ทำการขยายห้องเรียนภาษาจีนอย่างจริงจัง และการตรวจเยี่ยมวันนี้พบว่านักเรียนได้ประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่ง โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และ 2 สามารถสื่อสารภาษาจีนพื้นฐานได้ดี และทำให้ได้เรียนรู้ว่าโรงเรียนได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง มีองค์ประกอบของความสำเร็จและมีอะไรที่เป็นอุปสรรคปัญหาบ้าง รวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ปกครองด้วย

รมว.ศธ. กล่าวต่อไปว่า โรงเรียนมีการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนแบบเข้มในระดับชั้นประถมศึกษาตามโครงการห้องเรียนภาษาจีนของ สพฐ. และเป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีนระดับประถมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร มีการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรห้องเรียนภาษาจีน ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนภาษาจีนจำนวน 4 ชม. ต่อสัปดาห์ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนภาษาจีนจำนวน 4 ชม. ต่อสัปดาห์ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษาเป็นภาษาจีนจำนวน 1 ชม. ต่อสัปดาห์ และในปีต่อ ๆ ไป จะเปิดการเรียนการสอนภาษาจีนในรายวิชาศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้และทักษะในการใช้ภาษาจีนต่อไป

คลิกชมคลิป  https://youtu.be/m8EueKXWFzo

บรรพต ข่าว