“สพฐ. จับมือศรีสะเกษ พร้อมจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69”

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีแถลงข่าว “งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ” โดยมีนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานอำนวยการจัดงาน พล.ต.ต.สันติ เหล่าประทาย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าว ณ ห้องประชุมศรีลำดวน แกรนด์บอลรูม โรงแรมศรีลำดวน จังหวัดศรีสะเกษ

นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับเด็กและเยาวชน ให้เป็นผู้ที่พร้อมด้วยคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สอดคล้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 มีเจ้าภาพหลักใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ ภาคกลาง ที่จังหวัดสมุทรปราการ ภาคเหนือ ที่จังหวัดสุโขทัย และภาคใต้ ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยในปีนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) ได้ให้แนวทางการจัดงาน ให้จัดแบบประหยัด เรียบง่าย คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน ซึ่งตรงกับคำขวัญของการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ที่ว่า “เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์หัตถกรรม เลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ซึ่งเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมพัฒนาที่ตัวเด็กและต่อยอดสู่สากลต่อไป

ด้านนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ประธานอำนวยการจัดงาน กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้ มีกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ในสถานที่แข่งขัน จำนวน 15 อำเภอ 110 จุดแข่งขัน จะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (เกาะห้วยน้ำคำ) เทศบาลเมืองศรีสะเกษ โดยสถานที่แข่งขันในทุกกิจกรรมจะใช้สถานศึกษา หน่วยงานต่าง ๆ เป็นสถานที่แข่งขัน และเป็นที่พักของผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งจะมาจาก 20 จังหวัด 61 เขตพื้นที่การศึกษา ทั้งประถมศึกษา มัธยมศึกษา และศูนย์การศึกษาพิเศษในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมแล้วประมาณ 200,000 คน มาเข้าร่วมการแข่งขัน ทั้งนี้ จังหวัดศรีสะเกษได้บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนเตรียมอำนวยความสะดวกและสร้างความประทับใจในฐานะเจ้าบ้าน โดยได้เตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัย การจราจร การรักษาพยาบาล ที่พักสวัสดิการ อาหารและอื่น ๆ สำหรับผู้มาร่วมงาน เหมือนญาติที่มาเยี่ยมบ้าน ขอให้แขกผู้มาเยือนทุกคนได้สบายใจว่า จะได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนชาวศรีสะเกษทุกคนอย่างเต็มที่

ขณะที่ ว่าที่ ร.ต. ทวีศักดิ์ นามศรี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า แนวทางนโยบายในการจัดงานครั้งนี้เพื่อค้นหาสุดยอดผลงานนักเรียนในด้านศิลปหัตถกรรมนักเรียนในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้เยาวชนไทยหันมาเอาใจใส่ในการเรียนวิชาชีพ ฝึกฝนทักษะฝีมือตนเองให้มีความเป็นเลิศ และรอบรู้ในวิชาชีพที่ตนเองถนัด อันจะเป็นรากฐานสำคัญในการประกอบอาชีพในอนาคต เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปหัตถกรรมและวิชาการ ให้นักเรียนได้มาแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำไปพัฒนาต่อยอดเกิดผลงานที่ดีมีประโยชน์ให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งขณะนี้ตนพร้อมด้วย ผอ.สพป.ศรีสะเกษ ทุกเขตพื้นที่ และทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดเตรียมการทุกอย่างเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันครั้งนี้ไว้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว ทั้งสถานที่จัดการแข่งขัน กรรมการจัดการแข่งขัน สถานที่พัก และเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทุกด้าน พร้อมต้อนรับแขกผู้มาเยือนทุกคนอย่างเต็มที่แล้ว
ภาพ/ข่าว : ศิริเกษ หมายสุข จ.ศรีสะเกษ