สพป.ชัยนาท ประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานการประชุมหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนวัดดอนตูมกมลาวาส อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท เพื่อแจ้งนโยบาย แนวปฏิบัติ และข้อราชการ  ให้กับหัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษาทราบและปฏิบัติ