เลขาธิการ กพฐ.ร่วมประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 11/2562 ณ ห้องประชุมสพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยผู้บริหาร สพฐ.ร่วมประชุมกับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวาระที่น่าสนใจดังนี้ 1.การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.เรื่องโรงเรียนนิติบุคคล 3.แผนการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน4.การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ5.การปฏิรูปการศึกษา 6.การรวมและเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน7.การขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน