โรงเรียนอนุบาลชัยนาท สพป.ชัยนาท รับการประเมินโครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา

วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนอนุบาลชัยนาท รับการประเมินโครงการอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษา “อาคารเฉลิมรัชสมัย” จากคณะกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่ จังหวัดนนทบุรี เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในสถานศึกษา  โดยมี ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการตรวจประเมินอาคารเบอร์ 5 ในสถานศึกษาฯ