สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน สพป.ชัยนาท ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2562 ณ อาคารวิมลคุณากร ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” จากนั้นผู้เข้าร่วมพิธีร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระองค์ผู้ทรงมีพระอัจฉริยะภาพ และทรงมีพระปรีชาสามารถในการคิดค้นการทำฝนหลวง ทรงห่วงใยในความทุกข์ยากของพสกนิกรในท้องถิ่นทุรกันดาร ที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ เพื่ออุปโภคและขาดแคลนน้ำในด้านเกษตรกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พุทธศักราช 2545 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง และได้กำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็น”วันพระบิดาแห่งฝนหลวง”เนื่องด้วยวันที่ 14 พฤศจิกายน 2498 เป็นวันที่พระองค์ทรงมีพระราชดำริ ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดเป่าความทุกข์ยากให้เกิดแก่พสกนิกนของพระองค์ ที่ประสบภัยแล้งและเป็นองค์ประกอบในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศจวบจนปัจจุบัน ภายในงานมีจัดนิทรรศการแสดงพระราชกรณียกิจและความเป็นมาของโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อเผยแพร่ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมพิธี