โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สังกัด สพป.พังงา จัดแข่งขันกีฬาสี “ทุ่งเจดีย์เกมส์” ๖๒

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน “ทุ่งเจดีย์เกมส์” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ สังกัด สพป.พังงา เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี มีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเสริมสร้างให้นักเรียนเป็นคนดี มีพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง มีจิตใจงดงาม แข็งแกร่ง มีความสุข โดยมี นายบุญรัตน์  หลักแหลม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ กล่าวรายงานในพิธีฯ  ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพังงา อำเภอเมือง จังหวัดพังงา