ผอ.สพป.ชัยนาท ร่วมเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานพลังท้องถิ่นไทย

วันที่ 17 พ.ย.62 เวลา 06.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ชัยนาท ร่วมเดิน – วิ่ง มินิฮาล์ฟมาราธอนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน ณ บริเวณเขื่อนเรียงหิน ศาลากลางจังหวัดชัยนาท โดยมี นายวีระศักดิ์ ศรีโสภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทยถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติ  โดย นายโยธิน เดือนจำรูญ ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท ระบุว่า กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย และสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ สานพลังท้องถิ่นไทย ถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งเงินรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดตั้งกองทุนการศึกษา บรมราชาภิเษก 4 พฤษภาคม 2562 ในมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเป็นทุนการศึกษาของเยาวชนผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ให้ได้รับการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนจบชั้นสูงสุดตามอัตภาพ และส่งเสริมให้นักเรียนนักศึกษา และประชาชนสนใจการออกกำลังกายให้มีสุขภาพที่ดี  แบ่งประเภทการวิ่งเป็นประเภท ฟันรัน 5 กิโลเมตร และมินิมาราธอน 10 กิโลเมตร โดยมีนักวิ่งชาวชัยนาท กว่า 2,000 คน ร่วมกิจกรรม