สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบนโยบาย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายการปฏิบัติหน้าที่ และทำสัญญาจ้างงานของลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก