ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วย นางสาวณัฐภัสสร โชติสุต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และคณะฯ ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนให้กำลังใจนักเรียน โดยมีนายสมนึก จุ้ยดอนกลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนบางปะหัน พร้อมคณะครูให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการต่าง ๆ