สพป.พิษณุโลก เขต 3 แนวทางสนับสนุนสายอาชีพ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบนโยบายของสพฐ.และประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานร่วมกับมูลนิธิ เพื่อพัฒนาผู้นำธุรกิจและชุมชน ให้กับผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ 18พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์  (บำรุงวุฒิวิทยา) อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก