สพม.3 ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเจ้าคุณแวว โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา