รองเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) จังหวัดพิษณุโลก

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 (รองผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 1) นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก และคณะศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านกร่าง (พระขาวชัยสิทธิ์) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 รับฟังผลการบริหารจัดการศึกษาที่ผ่านมาของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำ ข้อคิด แนวการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาตามบริบทที่เป็นประโยชน์ต่อคณะครู นักเรียน ต่อจากนั้นได้เยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน การดำเนินงานตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง

ฐิติมา ข่าว