ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมเสวนา โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภายใต้กิจกรรมอบรมปฎิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้

วันพฤหัสบดี ที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เข้าร่วมเสวนา โครงการส่งเสริมและเผยแพร่ความจริงที่ถูกต้องเพื่อสนับสนุนการแก้ไขปัญหาภายใต้กิจกรรมอบรมปฎิบัติการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลในพื้นที่ สำรวจทัศนคติครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครอง และผู้นำชุมชนชายแดนใต้ ระหว่างวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมชาลัค ชั้น 4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา