ผอ.สพม.3 เป็นประธานการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ นนทบุรี

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานกรรมการประเมินและคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2562 ประเภทสถานศึกษา ณ โรงเรียนพระแม่สกลสงเคราะห์ จังหวัดนนทบุรี โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนร่วมให้การต้อนรับตลอดจนให้ข้อมูล และนำเสนอตามตัวชี้วัดที่กำหนด