สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562   ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนิเทศ ติดตาม การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ณ  โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง  โรงเรียนบ้านป่าแดง  และโรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก