สพป.ลพบุรี เขต 1>จัดการประชุมเตรียมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเตรียมงาน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 โดยมี นางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ข้าราชการในกลุ่ม และคณะกรรมการฯ เข้าร่วมการประชุม เพื่อทราบว่า วันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย สำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี จึงได้กำหนดจัดประกอบพิธีวางพวงมาลาและถวานราชสดุดี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในวันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามโรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และเรื่องการมอบหมายภารกิจตามประกาศสำนักงานลูกเสือจังหวัดลพบุรี ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 ประกอบด้วยหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านต่าง ๆ (สพป.ลพบุรี เขต 1, โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี, โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช, สถานีตำรวจภูธรเมืองลพบุรี, ฝ่ายพิธีการ และฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพกิจกรรม ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปุถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)