สพป.ลพบุรี เขต 1>รับมอบพัสดุ (ชุดปิ่นโตพกพา) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี

วันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เวลา 15.00 น. >> นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวภคจิรา จันทร์แดง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและข้าราชการในกลุ่ม เป็นตัวแทนรับมอบพัสดุ (ชุดปิ่นโตพกพา) ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลด้านการอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเคลื่อนที่ (Energy Mobile Unit) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จากผู้แทนสำนักงานพลังงานจังหวัดลพบุรี ที่นำพัสดุ (ชุดปิ่นโตพกพา) มาส่งมอบให้ จำนวน 5 ชุด มามอบให้กับผู้บริหารหน่วยงานการศึกษา เพื่อร่วมกันรณรงค์เลิกใช้กล่องโฟมและพลาสติก โดยหันมาใช้ปิ่นโต วัสดุอื่น หรือภาชนะที่ทำจากธรรมชาติ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยจังหวัดลพบุรี ณ สพป.ลพบุรี เขต 1…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)