สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2562

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.30 น. นางสาววาสนา นิยมธรรม ผอ.กุล่มนโยบายและแผน พร้อมด้วย นางวีนัส เปรมทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยนาท โดยมี นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ประธานคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา เป็นประธานการประชุม