ตรวจโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจโรงเรียนในสังกัดอำเภอพรหมพิราม ได้แก่ โรงเรียนบ้านถ้ำพริก   โรงเรียนบ้านน้ำลอม โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย  โรงเรียนประชาสงเคราะห์   โรงเรียนบ้านหนองลาน โรงเรียนบางยางพัฒนา  เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และตรวจสภาพแวดล้อมของโรงเรียนว่ามีความปลอดภัยครู และนักเรียน    อ.นครไทย จ.พิษณุโลก