สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดพิธี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการลูกเสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีวางพวงมาลา ถวายบังคม และถวายราชสดุดี  เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๒ คณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ จึงกำหนดให้เป็นวัน “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”  เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย พระองค์ได้ทรงตั้งกองเสือป่าขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์เพื่ออบรมจิตใจเยาวชนให้กล้าหาญ อดทน เข้มแข็ง และให้รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่นและส่วนรวม จนทำให้กิจการลูกเสือเจริญก้าวหน้าสืบทอดต่อมาจนถึงทุกวันนี้  โดยมีนายพงศ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งในวันนี้มี รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เจ้าหน้าที่ ผู้บริหารโรงเรียน ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เนตรนารี กองลูกเสือ เนตรนารี  ทุกสังกัด จำนวน ๓๗ โรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)  ในการนี้ประธานในพิธีได้มอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมพิธีด้วย