พีธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”

วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต1 ประกอบพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ประจำปี 2562 เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนสระแก้ว ตำบลสระแก้ว อำเภอสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว