คณะ สพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการใช้สื่อ ๖๐ พรรษาฯ

ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ  ชอบผล ประจำสำนักพระราชวังพิเศษ ระดับ ๑๐ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายชัยพฤกษ์  เสรีรักษ์ ที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี และนายวัลลพ  สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากภัยสึนามิในเขตอันดามัน พื้นที่จังหวัดพังงา เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจัดการศึกษา การดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริและการใช้สื่อ ๖๐ พรรษาฯ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านคลองบอน และโรงเรียนบ้านคลองดินเหนียว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา โดยมี นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา พร้อมคณะ ให้การต้อนรับและร่วมลงพื้นที่ด้วย