ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 มอบนโยบายผู้บริหารสถานศึกษา

20 พฤศจิกายน 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานจัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการกลุ่ม ครั้งที่ 3/2562 พร้อมมอบเกียรติบัตรให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ผ่านการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่นที่ 1/2562 จำนวน 13 ราย และมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนในสังกัด หลังจากนั้นได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

ภาพ/ข่าว   มนทิชา  แวซอเหาะ
รายงาน     ฟูซียะห์  บลูกาวาลี
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th