สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมมือในกิจกรรมแต่งไทยถ่ายภาพสวยงามเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งแสดงป้ายสัญลักษณ์ประกอบภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00-10.30 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นายไกรสิทธิ์ เกษี รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ให้ความร่วมมือในกิจกรรมแต่งไทยถ่ายภาพสวยงามเป็นหมู่คณะ พร้อมทั้งแสดงป้ายสัญลักษณ์ประกอบภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ในสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดลพบุรี ณ สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี สถานีรถไฟจังหวัดลพบุรี พระนารายณ์ราชนิเวศน์ พระปรางค์สามยอด และร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวโต๊ะจีนลิง เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและสร้างการมีส่วนร่วมของจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

Latest posts by โชติรส เทียนดี (see all)