สพป.นครปฐม เขต 1จัดสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก)

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นเจ้าภาพจัดการสอบแข่งขันโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบแรก) โดยมีนายดุสิต หังเสวก ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา รักษาราชการแทนแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เป็นประธานอำนวยการสอบ ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ และติดตามกำกับดูแลความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลนครปฐม เมื่อวันที่ 10 พ.ย.2561
ภาพเพิ่มเติมที่เพจ FB สพป.นครปฐม เขต 1