การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร สพฐ. &ผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนนทบุรี

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำทีมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรม “กีฬาสัมพันธ์ผู้บริหาร” การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมผู้บริหาร สพฐ.กับทีมผู้บริหารจังหวัดนนทบุรี โดย ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธาน ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนนทบุรี (Nonthaburi Stadaim) อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างพลานามัยที่ดี ตลอดจนเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร สพฐ.และผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น สนุกสนาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมกว่าหนึ่งร้อยคน