สพป.พิษณุโลก เขต 3 วางพวงมาลาและถวายราชสดุดี

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2562 โดยมีครู นักเรียน ลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมในพิธี การจัดกิจกรรมวันนี้จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ  พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6 ที่ทรงเป็นพระบิดาแห่งกิจการลูกเสือไทย  ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด อ. พรหมพิราม จ.พิษณุโลก