สพป.พิษณุโลก เขต 3 ช่วยเหลือน้องผู้ประสบภัย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พบ.3 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 มอบทุนการศึกษา จากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือน้องผู้ยากไร้และประสบภัย พร้อมด้วยสิ่งของที่จำเป็นให้กับ เด็กหญิงณัฐนิชา เฟตัลลา และเด็กชายโมฮาเหม็ด เฟตัลลา นักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อภาค ที่ประสบวาตภัย ได้รับความเสียหายทั้งหลัง ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ บ้านบ่อภาค อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก