ประชุมประชาคมผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง เพื่อแสดงความคิดเห็นกรณีควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก

 

25 พ.ย.62  เวลา  17.00 น.    นายไพฑูรย์  อรุณศรีประดิษฐ์  ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1   ร่วมประชุมประชาคมผู้นำชุมชนและผู้ปกครองนักเรียน เพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นกรณีการควบรวมโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยมี   นายสุภณ สยามบุญนัญ นายอำเภอดอนตูม  นายจำปี เหล่าปาสี นายกอบต.ลำเหย ผอ.นโยบายและแผน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ คณะผู้บริหารโรงเรียนที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์ คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองทุกท่าน เข้าร่วมรับฟังนโยบายการจัดการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กและร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกัน  ณ โรงเรียนบ้านรางมูก อ.ดอนตูม