สพป.พิษณุโลก เขต 3 จัดกีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก  ประธานพิธีเปิดกีฬา“ลูกพ่อขุนศรีเกมส์” กีฬาเครือข่ายโรงเรียนอำเภอนครไทย 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านหลังเขา โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน โรงเรียนบ้านน้ำตาก โรงเรียนบ้านนาหนอง โรงเรียนบางยางพัฒนาและโรงเรียนแก่งหว้าแก่ไฮ  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถทางด้านกีฬารวมทั้ง ให้แสดงความรู้รักสามัคคีในหมู่คณะ และ เป็นการส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาทางด้านร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์และสังคม ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนศรีอินทราทิตย์พิทยาคม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก โดยมี นางสาวศรีศุภัทร์ ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการ ผอ.สพป.พล.3 เข้าร่วมพิธีเปิด