สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่

นางสาวอำนวย ศรีอาวุธ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พล.3 ประธานการต้อนรับบุคลากรที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา ทางการศึกษา 38 ค(2) จำนวน 3 คน คือ นายจักรพงษ์ อินทรรุจิกุล ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวโชติกา สมหลัก นักวิชาการตรวจสอบภายในและนางสาวพัทธ์ธีรา อุทัยพรม นักวิชาการตรวจสอบภายใน  ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก