สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม ชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลการคัดกรองนักเรียนยากจน

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นายอุทัย กาญจนะ ผอ.สพป.สงขลา เขต 3 มอบหมายให้ นางนันทา คำทอง ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางวาสนา ขลิกโท ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และบุคลากรทางการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 ร่วมรับฟังการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียม(Conference) การชี้แจงการดำเนินงานจัดทำข้อมูลระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 2/2561 ผ่านระยย Tele Conference ณ ห้องประชุม Conference room สพป.สงขลา เขต 3 โดยรับการถ่ายทอดจากส่วนกลาง สพฐ.