สพฐ..ขับเคลื่อนคุณภาพการบริหารการศึกษา ภาคกลาง


วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 นายวิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นางดารณี คุณอนันต์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง ร่วมประชุมขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง 1,2,3,4 และเขตตรวจราชการบริหารงานการศึกษาพิเศษ (ภาคกลาง) เพื่อขับเคลื่อนการบริหารคุณภาพการศึกษาของ สพฐ. โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้บริหารส่วนกลาง สพฐ. ประธาน Cluster ส่วนกลาง Cluster 1-4 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ภาคกลาง ผู้อำนวยการสถานศึกษาประจำจังหวัด ผู้อำนวยการสถานศึกษาการศึกษาพิเศษ ผู้บริหาร บุคลากร และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 248 คน ณ สโมสรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.สุพรรณบุรี เขต 1

ชมกมล หาพันนา ภาพ/ข่าว